E-mail:xf@pmo.ac.cn
 
 

  

  

2020年日月食

1. 1月10日半影月食

2. 6月5日半影月食

3.  6月21日日环食

4.  7月5日半影月食

      5.   11月30日半影月食

6.  12月14日日全食

 
 
天文学会|站点地图|常见问题|法律声明|联系我们|

电话:025-83332000 地址:南京市北京西路2号 邮编:210008
Copyright©2003-2004 By PURPLEMOUNTAIN OBSERVATORY, All Rights Reserved